Mgr.art. Katarína Stašová, DiS.art.

Milí žiaci/huslisti.

Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame nie je možnosť sa stretávať osobne, tak budeme komunikovať prostredníctvom internetu. Kontakt, ktorý je tu uvedený je aktuálny a vždy som k dispozícii.

Aj napriek zhoršeným podmienkam verím, že bude naša spolupráca  efektívna.

Pozrite si aj stránky mojich kolegov huslistov a kolegov z hudobnej náuky a buďte v kontakte aj s nimi.