Antónia Gráfová, DiS.art.

agrafova@post.sk
+421 904 473 422
 
                           
Vyučuje dištančne:

V riadnom čase rozvrhu budeme mať spolu videohovor cez soc.siete a aplikácie, 

Zasielanie notového materiálu, nahrávky nových piesní, neskôr i nahrávky korepetícii.

Spätná väzba - nahrávky svojho domáceho cvičenia.