Sýkora Stanislav, Ing.arch.

stanosyk@gmail.com
+421 905 344 105
Vyučuje dištančne
 
13.-17. december 2021

Netradičné (vtipné)figurálne námety v kresbe - určené pre 2. časť I. stupňa VO ZUŠ 

kresba ceruzkou, veľkosť A3, alebo A4 - Netradičné figurálne námety v kresbe.pdf

Dejiny architektúry, 5. časť: Dejiny architektúry 5.časť.pdf
Dejiny architektúry, 4. časť: Dejiny architektúry 4.časť.pdf
 
06.12. - 10.12. 2021
Dejiny architektúry, 3. časť: Dejiny architektúry 3.časť.pdf

Inšpirácie - Fantazijný svet Petra Kľúčika - určené pre všetky ročníky VO ZUŠ - kresba, maľba, kombinovaná technika - ceruzka (aj mikrotužka-pentelka), guličkové pero, tenká fixka, pastelky, tempera, veľkosť ľubovoľná: Inšpirácie-Fantazijný svet.pdf

Dejiny architektúry, 2. časť: Dejiny architektúry 2.časť.pdf

Ilustrácia - divoká fauna podľa predlôh Jana Dungela

pre 2.časť I. stupňa a II. stupeň VO ZUŠ: Ilustrácia-divoká fauna Jana Dungela.pdf

Stručné dejiny architektúry-1.časť: Dejiny architektúry 1.časť.pdf

Pre uchádzačov o štúdium architektúry -  II.časť VO ZUŠ

 
29.11. - 3.12. 2021
Študijný materiál pre prípravu uchádzačov o štúdium architektúry - Kresba busty, pre II.stupeň VO ZUŠ

Figurálno-dekoratívne kompozície pre 2.časť I. stupňa VO ZUŠ

Kombinácia techník, kartón, lepidlo, tempera, fixky, tuš. Veľkosť ľubovoľná.

Figurálno-dekoratívna kompozícia.pdf

Kubistický portrét, pre 2.časť I.stupňa VO ZUŠ

kresba, maľba, kombinovaná technika -  ceruzky, pastelky, farebné fixky, akvarel, tempera, tuš, veľkosť A4+

Kubistický portrét.pdf

 
22_03_2021

Architektonická kompozícia z geometrických tvarov - pomocný materiál pre uchádzačov o štúdium architektúry v Brne

Kompozícia.pdf (519020)
Kompozícia2.pdf (457850)
Kompoziční úkol - Zadání-Brno.jpg (67779)
 
26_02_2021

Dekoratívne činnosti - Kreslené dekoratívne písmeno

určené pre 2. časť I. stupňa ZUŠ

materiál: výkres, alebo kresliarsky papier A4, ceruzky, tenké fixky, tuš, redispero

klik: Dekoratívne činnosti-Písmeno 26_2_21.pdf 

 
25_01_2021

Konštruktivizmus a funkcionalizmus

Obrazový materiál pre študijnú kresbu architektúry

primárne určené pre II. stupeň VO a uchádzačov o VŠ štúdium architektúry a dizajnu

Formát A3

Materiál: baliaci papier, výkres, ceruzka, uhlík

 

Nový život starých vecí

Priestorové vytváranie, maľba

určené pre celý I. stupeň VO

Popis úloh a materiálnych požiadaviek je súčasťou prílohy
15_12_2020
Fantazijné kompozície - ČLOVEK-ZVIERA-VEC

Kresba figurálnych kompozícií
Primárne určené pre 2.č. I. stupňa, prípadne aj pre II. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba
Materiál: ceruzka, fixky, tuš, redispero, výkres, baliaci papier
Formát: A4
Poznámka: vítané sú aj vlastné kompozície
 
 
 
01_12_2020

Figurálna kompozícia
Študijná kresba figurálnych kompozícií. Primárne určené pre I. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba
Materiál: ceruzka, pastelky, výkres, baliaci papier
Formát: A3, alebo A4

Figurálna kompozícia.pdf (12091323)
 
25_11_2020

Námety pre dizajnérske štúdie

Študijná kresba pre talentové skúšky a portfólio (na SŠ a VŠ s výtvarným zameraním)
Primárne určené pre uchádzačov o štúdium dizajnu, 4. a 5. ročník 2. časti I. stupňa a II. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba, kolorovaná kresba, kombinovaná technika
Materiál: ceruzka, pastelky, tuš (aj farebný), akvarelové farby, farebné fixky, výkres, baliaci papier
Formát: A3, alebo A2

Design 2.pdf (7786498)
 
20_11_2020

pre "budúcich" architektov

Štúdie interiéru a Architektonické vytváranie, štúdie, skice architektonických objektov
Študijná kresba pre talentové skúšky a portfólio
Primárne určené pre uchádzačov o štúdium architektúry, II. stupeň VO ZUŠ
Technika: kresba, kolorovaná kresba, kombinovaná technika
Materiál: ceruzka, pastelky, tuš (aj farebný), akvarelové farby, farebné fixky, výkres, baliaci papier
Formát: A3, alebo A2

Architektúra - skice a štúdie architektúry.pdf (3542464)
Architektúra - skice a štúdie intertéru.pdf (1160128)

 

Dizajn - Primárne určené pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium dizajnu, II. stupeň VO ZUŠ

Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, fixky (čb, farebné, ostré, zrezané), vodové farby, farebné tuše, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy), baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A3 (297X420mm)

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Sú vítané hlavne vlastné dizajnérske návrhy rôznych spotrebných predmetov (obalová technika, domáce mechanické, alebo elektrické spotrebiče, biela, či čierna technika atď.)
Pozor, vzhľadom na neštandardnú spoločenskú situáciu, prijímacie skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančnou formou, čiže, bude nutné predložiť kvalitné portfólio domácich prác uchádzačov. Preto to nepodceňte a snažte sa urobiť maximum pre svoju domácu prípravu!

Design.pdf (7341917)

 
EDUKAČNÝ MATERIÁL 11_2020:

"Také škaredé, až je to pekné"

Kresebná štúdia psa (ČB, alebo farebné) - Primárne určené pre všetky ročníky I. stupňa VO ZUŠ
Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, kvalitné pastelky, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A4 (210X297mm)prípadne A3 (297X420mm),

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné).

Také škaredé, až je to pekné.pdf (3782754)
 

Architektúra a dizajn 2. časť

Kresba figúry a portrétu - Primárne určené pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium architektúry a dizajnu, II. stupeň VO ZUŠ

Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A3 (297X420mm),

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné).

Sú vítané aj kresby vlastných priestorových kompozícií.

Pozor, vzhľadom na neštandardnú spoločenskú situáciu, prijímacie skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančnou formou, čiže, bude nutné predložiť kvalitné portfólio domácich prác uchádzačov.

Preto to nepodceňte a snažte sa urobiť maximum pre svoju domácu prípravu!

Architektúra a dizajn 02.pdf (7913627)

 

Architektúra a dizajn 1. časť 
Primárne určené pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium architektúry a dizajnu, II. stupeň VO ZUŠ
Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),
baliaci papier, výkres, alebo kresliarsky kartón formátu A3 (297X420mm),

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Sú vítané aj kresby vlastných priestorových kompozícií.

Pozor, vzhľadom na neštandartnú spoločenskú situáciu, prijímacie skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančnou formou, čiže, bude nutné predložiť kvalitné portfólio domácich prác uchádzačov. Preto to nepodcente a snažte sa urobiť maximum pre svoju domácu prípravu! 

Architektúra a dizajn 01.pdf (2417652)

stručný prehľad dejín svetovej ARCHITEKTÚRY:

https://vygosh.cz/dejiny.html

Štúdia stoličky - Primárne určené pre uchádzačov o stredoškolské umelecké vzdelanie, ale aj pre všetkých žiakov 2. časti I. stupňa VO ZUŠ.

Materiálne podmienky: baliaci papier (prípadne výkres)formátu A3 (297X420mm), alebo A2 (420X594mm), ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy).

poznámka: snažiť sa nekresliť z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Samozrejme je vítaná aj kresba podľa skutočnej stoličky (podľa domácich podmienok).

Štúdia stoličky.pdf (6037488)

Štúdia zátišia-kresba, maľba - Primárne určené pre uchádzačov o stredoškolské umelecké vzdelanie, ale aj pre všetkých žiakov 2. časti I. stupňa VO ZUŠ.
Materiálne podmienky: ceruzky HB až 6B, prírodný, alebo umelý uhlík, plastická guma, fixačný roztok (možno nahradiť aj lakom na vlasy),
baliaci papier, výkres, alebo hrubší kartón formátu A3 (297X420mm), ploché a guľaté štetce (s umelými vlasmi)rôznych veľkostí, temperové, akrylové, prípadne akvarelové farby.

poznámka: snažiť sa nekresliť, či maľovať z obrazovky PC, ale podľa výtlačku z tlačiarne (ak je to možné). Sú vítané aj kresby a maľby podľa skutočných predlôh (ovocie, zelenina, rôzne predmety).

Štúdia zátišia-kresba, maľba.pdf (6859434)
 
Linky pre studentov co by mali mat talentovky na architekturu:

 

26_02_2021

Dekoratívne činnosti - Kreslené dekoratívne písmeno

určené pre 2. časť I. stupňa ZUŠ

materiál: výkres, alebo kresliarsky papier A4, ceruzky, tenké fixky, tuš, redispero

klik: Dekoratívne činnosti-Písmeno 26_2_21.pdf 

 
25_01_2021

Konštruktivizmus a funkcionalizmus

Obrazový materiál pre študijnú kresbu architektúry

primárne určené pre II. stupeň VO a uchádzačov o VŠ štúdium architektúry a dizajnu

Formát A3

Materiál: baliaci papier, výkres, ceruzka, uhlík

 

Nový život starých vecí

Priestorové vytváranie, maľba

určené pre celý I. stupeň VO

Popis úloh a materiálnych požiadaviek je súčasťou prílohy