60. výročie ZUŠ

60. výročie umeleckého školstva v Čadci sme si pripomenuli 22.-25. novembra 2016

utorok - tvorivá dielňa výtvarného odboru pre deti materských a základných škôl v Dome kultúry pod názvom Šantivé štetce a vernisáž výstavy prác žiakov s prezentáciou umeleckých odborov ZUŠ vo večernom programe

streda - verejná generálka programu žiakov ZUŠ so Slovenskou filharmóniou

štvrtok - slávnostný program k 60. výročiu ZUŠ

piatok - koncert pre verejnosť so Slovenským komorným orchestrom Slovenskej filharmónie v Kostole na sv. Jozefa - Robotníka Čadca - Kýčerka

 

Bulletin k 60. výročiu založenia školy: bulletin zus 11_2016.pdf

Fotogaléria: 60. výročie ZUŠ - utorok

Fotogaléria: 60. výročie ZUŠ - štvrtok slávnostný program

Fotogaléria: 60. výročie ZUŠ - piatok kostol Kýčerka