Aktuality

Predvianočné koncerty a PF 2021

21.12.2020 21:31
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2021  Vám želá kolektív ZUŠ J. Potočára v...

Malý koncert na diaľku triedy p. uč. O. Hollmannovej

15.12.2020 13:13
Ďakujeme žiakom, ich rodičom a priateľom, ktorí sa podieľali na príprave malého koncertu na...

Výtvarný ateliér na diaľku november 2020

07.12.2020 22:25
Ďakujeme  všetkým našim mladým výtvarníkom, ich rodičom a pedagógom VO za tvorivý a nápaditý...

Husľová ONLINE súťaž Akadémia umení Banská Bystrica

30.11.2020 10:12
Akadémia umení v Banskej Bystrici, katedra orchestrálnych nástrojov pripravila pre mladé talenty...

Druhý CORONAkoncert - november 2020

27.11.2020 00:07
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode...

Žiacky CORONAkoncert I. - november 2020

25.11.2020 18:40
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode...

Jesenné COVIDprehrávky trieda p.uč. Petry Bírovej

21.11.2020 18:55
  Aj v tomto nepriaznivom čase sme predsa spolu. Ďakujem. PB youtu.be/0zvlZF3BINQ

ZUŠ J. Potočára v Čadci začína vyučovať dištančnou formou

19.10.2020 12:16
Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v...

UZATVORENIE ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

12.10.2020 14:29
D ô l e ž i t ý   O Z N A M  ! ! ! z rozhodnutia krízového...

Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>