Aktuality

ZUŠ J. Potočára v Čadci začína vyučovať dištančnou formou

19.10.2020 12:16
Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v...

UZATVORENIE ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

12.10.2020 14:29
D ô l e ž i t ý   O Z N A M  ! ! ! z rozhodnutia krízového...

Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a...

ROZVRH Hudobná náuka 1. polrok 2020_21

07.09.2020 16:00
Č a d c a R a k ov á

Prijímacie konanie 2020_21 SEPTEMBER 2020

15.08.2020 09:30
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu o prijímacom konaní na šk.r....

Informácia k otváraniu škôl od 1.6.2020

29.05.2020 22:20
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu  k otváraniu škôl od...

Úprava školného za 2. polrok 2019_2020

02.05.2020 22:23
Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás informovali o platbe príspevku na čiastočnú úhradu...

Spustili sme elektronickú komunikáciu

22.03.2020 22:35
Nájdite si kontakt na svojho učiteľa podľa odboru ZUŠ, následne predmet, ktorý u nás...

ZRUŠENÝ Žiacky koncert 11.03.2020

09.03.2020 10:26
V súvislosti so šírením korona vírusu COVID - 19 sa koncert 11.marca 2920 o 17:00 hod. NEKONÁ!

Interpretačné kurzy 2020

27.02.2020 18:39
Tretí rok naša škola úspešne organizuje interpretačné kurzy. Pod vedením významných lektorov...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>