Aktuality

Druhý CORONAkoncert - november 2020

27.11.2020 00:07
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode...

Žiacky CORONAkoncert I. - november 2020

25.11.2020 18:40
Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode...

Jesenné COVIDprehrávky trieda p.uč. Petry Bírovej

21.11.2020 18:55
  Aj v tomto nepriaznivom čase sme predsa spolu. Ďakujem. PB youtu.be/0zvlZF3BINQ

ZUŠ J. Potočára v Čadci začína vyučovať dištančnou formou

19.10.2020 12:16
Riaditeľ Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci po konzultácii so zriaďovateľom školy v...

UZATVORENIE ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca

12.10.2020 14:29
D ô l e ž i t ý   O Z N A M  ! ! ! z rozhodnutia krízového...

Prerušenie skupinového vyučovania

11.10.2020 19:50
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a...

ROZVRH Hudobná náuka 1. polrok 2020_21

07.09.2020 16:00
 Č A D C A RAKOVÁ SVRČINOVEC

Prijímacie konanie 2020_21 SEPTEMBER 2020

15.08.2020 09:30
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu o prijímacom konaní na šk.r....

Informácia k otváraniu škôl od 1.6.2020

29.05.2020 22:20
Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu  k otváraniu škôl od...

Úprava školného za 2. polrok 2019_2020

02.05.2020 22:23
Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás informovali o platbe príspevku na čiastočnú úhradu...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>