POTOČÁROVE GOMBÍKY 2024

25. apríla 2024 (štvrtok)

PROGRAM

Sólová a komorná hra na heligónke

07:30 – 08:30             Prezentácia účastníkov, (akustická skúška)

09:00                          Začiatok súťaže - Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

09:00 – 11:30             Kategória „A“ – sólová hra na heligónke

12:00 – 14:00             Kategória „B“ – spev so sprievodom heligónky

11:30 – 13:30             Obed - Jedáleň pri ZŠ Rázusova

14:00 – 15:00             Kategória „C“ – komorná hra na heligónke

                                   Kategória „D“ – spev so sprievodom komorného zoskupenia

15:30                          Vyhodnotenie súťaž - Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

Informačné pokyny

1.)        prezentácia  účastníkov súťaže bude hneď pri vstupe do budovy, kde dostanú označenia súťaže (potrebné pre vydanie obedu v školskej jedálni) a budú im pridelené cvičné triedy, kde môžu zložiť hudobné nástroje a veci,

2.)        obed sa vydáva priebežne v čase od 11:30 – do 13:30 hod., usmernia vás pedagógovia našej ZUŠ,

3.)        časový harmonogram súťaže je orientačný, pre veľké množstvo prihlásených sa môže meniť,

4.)        regionálnu súťaž v hre na heligónke organizujeme druhý rok, budeme radi, ak sa s nami podelíte o názory a skúsenosti osobne alebo prostredníctvom mailovej komunikácie.

PROPOZÍCIE:
 

elektronická prihláška sólisti