POTOČÁROVE GOMBÍKY 2024

25. apríla 2024 (štvrtok)

Potočárove gombíky 2024 vyhodnotenie.pdf

PROGRAM

Sólová a komorná hra na heligónke

07:30 – 08:30        Prezentácia účastníko (akustická skúška)

08:45                     Slávnostné otvorenie súťaže 

                              Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

09:00 – 10:30         Kategória A1, A2 – sólová hra na heligónke

                               Učebňa č.03 

09:00 – 10:30         Kategória B1, B2 - spev so sprievodom heligónky

                               Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

10:30 – 11:00          Prestávka

11:00 – 12:30          Kategória A3 – sólová hra na heligónke - Učebňa č.03

11:00 – 12:30          Kategória B2 - pokračovanie, B3 – spev so sprievodom heligónky

                                Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

12:30 – 13:30          Obed - porota

13:30 – 14:00           Vyhodnotenie kategórií A1, A2, A3, B1, B2, B3

                                 Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

14:00 – 15:30           Kategória A4, B4, C1, C2, D2

                                Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

16:00                       Vyhodnotenie súťaže

                                Koncertná sála ZUŠ J. Potočára

Informačné pokyny

1.)        prezentácia  účastníkov súťaže bude hneď pri vstupe do budovy, kde dostanú označenia súťaže (potrebné pre vydanie obedu v školskej jedálni) a budú im pridelené cvičné triedy, kde môžu zložiť hudobné nástroje a veci,

2.)        obed sa vydáva priebežne v čase od 11:30 – do 13:30 hod., usmernia vás pedagógovia našej ZUŠ,

3.)        časový harmonogram súťaže je orientačný, pre veľké množstvo prihlásených sa môže meniť,

4.)        regionálnu súťaž v hre na heligónke organizujeme druhý rok, budeme radi, ak sa s nami podelíte o názory a skúsenosti osobne alebo prostredníctvom mailovej komunikácie.

PROPOZÍCIE:
 

elektronická prihláška sólisti

 

Fotogaléria: POTOČÁROVE GOMBÍKY