Festival komornej hudby Čadca

Festival organizuje ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci ročne, spravidla prvý ucelený júnový týždeň (pondelok - štvrtok) s podporou zriaďovateľa školy Mesta Čadca, v spolupráci s Domom kultúry v Čadci. Festival je určený pre žiakov a absolventov základných umeleckých škôl, ktorí nie sú študentmi a  absolventmi škôl pripravujúcich profesionálnych hudobníkov, s  vekovým obmedzením do 25 rokov (v deň festivalu) a pracujú v komornom zoskupení, vylučuje sa účinkovanie pedagóga. Festivalu sa môžu zúčastniť maximálne dve zoskupenia od jedného pedagóga.

Poslaním festivalu je prispieť k rozvoju kreativity žiakov ZUŠ, propagovať výchovu a vzdelávanie v ZUŠ, predstaviť verejnosti umeleckú činnosť žiakov ZUŠ zameranú na komornú a súborovú hru a odbornými seminármi prispieť k prehlbovaniu kompetencií pedagógov ZUŠ.

Festival je medzinárodný. Priebeh festivalu sledujú festivalové rady na čele s garantom kategórie, ktoré zaradia jednotlivé výkony do zlatého, strieborného a bronzového pásma na základe predvedeného umeleckého výkonu zoskupenia. Tiež môžu festivalové rady navrhnúť za mimoriadny výkon udelenie festivalovej ceny. Hlavnú festivalovú cenu FKH Čadca venuje primátor mesta Čadca.

Festivalové dni patria jednotlivým speváckym a nástrojovým zoskupeniam a posledný deň popoludní sa koná záverečný festivalový koncert. 

 

Nový ročník: FKH Čadca 2018