Interpretačné kurzy

Interpretačné kurzy organizujú pedagógovia ZUŠ J. Potočára v Čadci od roku 2017 počas jarných prázdnin. Určené sú pre žiakov ZUŠ J. Potočára, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium hry na hudobnom nástroji a spevu na strednej, resp. vysokej škole. Kurzov sa môžu zúčastniť i naši bývalí žiaci, ktorí už na vyššej umeleckej škole študujú. Lektormi sú slovenskí a zahraniční pedagógovia a výkonní umelci.
Po úvodnom ročníku, ktorý bol zameraný na hru na klavíri sme interpretačné kurzy 2018 rozšírili o sekciu spevu a sekciu sláčikových hudobných nástrojov a tiež o súhru dvoch hudobných nástrojov.
Interpretačné kurzy 2019 sa budú konať 7.-8. marca 2019 (štvrtok-piatok) počas jarných prádnin 2019 v ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci.
Vo štvrtok 7.3.2019 budú lektori individuálne pracovať so študentmi klavírneho a speváckeho oddelenia, o 14:00 sa bude konať seminár k pedagogike spevu a o 15:00 v koncertnej sále ZUŠ sa predstaví klavírnym koncertom Mgr.art Michael Berki. Spevácke kurzy vedie Mgr. art.  Mária Detvaj Sedlárová, ArtD. a klavirne kurzy Mgr. art. Michael Berki.
V piatok od 9:00 bude doc. Jozef Kopelman pracovať so žiakmi husľového oddelenia našej ZUŠ a s laureátmi Festivalu komornej hudby Čadca 2018.
Interpretačné kurzy 2019 podporilo Mesto Čadca ako zriaďovateľ ZUŠ J. Potočára v Čadci.