Interpretačné kurzy

Interpretačné kurzy organizujú pedagógovia ZUŠ J. Potočára v Čadci od roku 2017 na začiatku 2.polroka školského roka. Určené sú predovšetkým pre žiakov ZUŠ Jozefa Potočára, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium hry na hudobnom nástroji a spevu na strednej, resp. vysokej škole. Kurzov sa môžu zúčastniť i bývalí žiaci našej ZUŠ, ktorí už na vyššej umeleckej škole študujú a tiež žiaci iných ZUŠ po konzultácii s pedagógmi, ktorí kurzy organizujú. Lektormi sú slovenskí a zahraniční pedagógovia a výkonní umelci.
Interpretačné kurzy podporuje Mesto Čadca ako zriaďovateľ ZUŠ J. Potočára v Čadci.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme v roku 2021 a 2022 kurzy nerealizovali.