Interpretačné kurzy

Interpretačné kurzy organizujú pedagógovia ZUŠ J. Potočára v Čadci od roku 2017 počas jarných prázdnin. Určené sú pre žiakov ZUŠ J. Potočára, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium hry na hudobnom nástroji a spevu na strednej, resp. vysokej škole. Kurzov sa môžu zúčastniť i naši bývalí žiaci, ktorí už na vyššej umeleckej škole študujú. Lektormi sú slovenskí a zahraniční pedagógovia a výkonní umelci.
Po úvodnom ročníku, ktorý bol zameraný na hru na klavíri sme interpretačné kurzy 2018 rozšírili o sekciu spevu a sekciu sláčikových hudobných nástrojov a tiež o súhru dvoch hudobných nástrojov (v tomto roku husle-klavir).
Interpretačné kurzy 2018 sa budú konať 20.-22. februára 2018 (utorok, streda, štvrtok) počas jarných prádnin 2018 v ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci a v Dome kultúry v Čadci. 
V utorok a v stredu (20.-21.februára 2018) od 9:30 budú lektori individuálne pracovať so študentmi a o 15:00 v koncertnej sále ZUŠ sa predstavia študenti na internom koncerte. Vo štvrtok 22.februára 2018, po príprave v ZUŠ, sa popoludní študenti a lektori premiestnia do Domu kultúry v Čadci. V spoločenskej sále DK o 16:00 hod. spolu s Kysuckým komorným orchestrom mesta Čadca na verejnom koncerte pre občanov mesta Čadca uvedú diela svetových skladateľov A. Vivaldiho, L. van Beethovena, F. Schuberta, F. Mendelssohna-Bartoldyho a ďalších.
Interpretačné kurzy podporilo Mesto Čadca ako zriaďovateľ ZUŠ J. Potočára v Čadci. Spoluorganizátorom záverečného koncertu v DK Čadca 22.2.2018 o 16:00  je Dom kultúry v Čadci.
 

Fotogaléria: Interpetečné kurzy