Interpretačné kurzy

Interpretačné kurzy organizujú pedagógovia ZUŠ J. Potočára v Čadci od roku 2017 na začiatku 2.polroka školského roka. Určené sú predovšetkým pre žiakov ZUŠ Jozefa Potočára, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium hry na hudobnom nástroji a spevu na strednej, resp. vysokej škole. Kurzov sa môžu zúčastniť i bývalí žiaci našej ZUŠ, ktorí už na vyššej umeleckej škole študujú a tiež žiaci iných ZUŠ po konzultácii s pedagógmi, ktorí kurzy organizujú. Lektormi sú slovenskí a zahraniční pedagógovia a výkonní umelci.
Interpretačné kurzy podporuje Mesto Čadca ako zriaďovateľ ZUŠ J. Potočára v Čadci.

Klavírne interpretačné kurzy 2023 - PaedDr. Mgr.art. Mária Pohůnková - 24.02.2023 - 10 žiakov, 5 pedagógov

klik: Klavírne kurzy pre našich žiakov 2023

Husľové interpretačné kurzy 2023 - Mgr. Ewald Danel, ArtD. - 13.-14. marec 2023 - 16 žiakov, 6 pedagógov