HUSLE

Husľové interpretačné kurzy a metodika husľovej hry

Lektorka: Mgr. art. Zuzana Guttenová  ArtD.

( Konzervatórium Žilina)

Koncertná sála ZUŠ J. Potočára Čadca

9. marec 2024, 9:30 hod.

Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.

-študovala hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline (Bohumil Urban) a na Ostravskej univerzite (Zdeněk Gola). Na VŠMU v Bratislave absolvovala doktorandské štúdium (Mikuláš Jelinek). Zúčastnila sa niekoľkých významných husľových súťaží. Ocenenia získala na medzinárodnej Kociánovej husľovej súťaži, Súťaži slovenských konzervatórií, na Duškovej súťaži v Prahe, na Beethovenovej súťaži v Hradci na Moravicí, na Súťaži českých vysokých škôl a prehliadke North LondonMusical Festival. Ako sólistka viackrát účinkovala s ŠKO Žilina. Zúčastnila sa aktívne viacerých medzinárodných kurzov (Eduard Grach, Emanuel Hurwitz, Mikuláš Jelinek).

Od roku 1997 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline. Od šk. roku 2015/16 sa stala vedúcou oddelenia sláčikových nástrojov, a naplno sa venuje novej generácii huslistov, najmä v hlavnom odbore štúdia. Jej žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v celoslovenských aj medzinárodných súťažiach. Mladé talenty sa snaží vyhľadávať a podchytiť ešte pred ich nástupom štúdia na konzervatórium, keďže ich rozvoj v tomto veku môže byť pre ďalšie štúdium rozhodujúci. Z tohto dôvodu sú v jej triede v súčasnosti aj dvaja žiaci vo forme mimoriadneho štúdia (žiaci mladší ako 15 rokov).

Zúčastňuje sa pravidelne interpretačných kurzov sama i so svojimi žiakmi, napr. Husľová dielňa Žilina, Majstrovské kurzy svetových virtuózov v Bratislave, Husľové kurzy České Budějovice, Husľové kurzy Nové Hrady. Pôsobí tiež v porotách rôznych súťaží.

Z jej žiakov spomeňme niektorých absolventov: Lenka Krištofíková, rod. Bírová, Ondrej Priehoda, Ivan Kubiš pôsobia na ZUŠ Potočára v Čadci. Katarína Siváková, rod. Stašová - vyštudovala AU Banská Bystrica a pôsobí na Konzervatóriu Žilina, Kristián Gašpar - vyštudoval VŠMU a pôsobí v skupine prvých huslí v ŠKO Žilina, Jozef Fupšo – vyštudoval JAMU Brno a pôsobí ako prvý hráč skupiny druhých huslí v ŠKO Žilina, Dominika Klimeková – čerstvá absolventka VŠMU Bratislava, Terézia Kučerová - študuje VŠMU Bratislava, Filip Gutten - študuje JAMU Brno.

Program

Začiatok 9:30 hod.

Meno a priezvisko žiaka      Ročník            Pedagóg                     Repertoár

1. Ema Zvarová                   1./1./I.             J. Marjak                  Medveďku, daj labku

2. Tomáš Buška                  1./1./I.             I. Vraželová              J. Stanley: Allegretto grazioso

3. Gréta Orsághová             4./.2./I.            J. Weglorzová          F. Seitz: Koncert g- mol

Prestávka (10:45 - 10:55)

4. Emma Belková                 2./1./I.             O. Priehoda              L. Havel: Fidlovačka

5. Martin Haviar                  4./2./I.             I. Kubiš                    O. Rieding: Concertino Hungarian

Prestávka (11:55 - 12:05)

6. Natália Rebrošová           2./1./I.             O. Priehoda             Neznámy autor: Uspávanka

7. Nina Kamenišťáková       2./1./I.             I. Vraželová             F. Kuchler: Concertino G dur, 3.časť

8. Lenka Strýčková              2./1./I.             J. Marjak                  J. Haydn: Píseň, J. S. Bach: Menuet 2

Obed   (13:30-14:30)

9. Tamara Golisová             2./2./I.               I. Vraželová            A. Vivaldi: Concertino G-dur, op.3

10. Matej Chupáč                 4./1./I.               J. Weglorzová         A. Mollenhauer: The Paganini boy

Prestávka (15:30 - 15:45)

12. Lukáš Lastovica              2./2./I.             M. Kunáková            Z. Fibich: Sonatina

13.Veronika Homolová         3./2./I.             J. Weglorzová           A. Correli: Sonáta e-mol, VIII, op.5

                                                                                                            časti: Adagio, Giga

Ukončenie 17:00 hod.

Časový harmonogram je orientačný, môže aktuálne meniť.

 

Fotogaléria: HUSLE 2024