FESTIVAL MALÝCH KOMORNÝCH TELIES KOŠICE 2024

19.05.2024 21:56

Druhý rok organizuje Spojená škola košických svätých mučeníkov krásne podujatie – Festival malých komorných telies Košice (FMKT). Žiaci sa tam majú možnosť prezentovať v komornej hre na rôznych hudobných nástrojoch. Túto príležitosť sme využili aj my, a aj vďaka pánovi Igorovi Husákovi  (otec našej žiačky) a Občianskemu združeniu pri ZUŠ J. Potočára v Čadci sa podarilo zorganizovať trojdňový výjazd do Košíc. Mesto kultúry a umenia ponúklo možnosti, ktoré nás všetkých obohatili a rozšírili umelecké rozhľady. Komentovaná prechádzka mestom spojená s výkladom historika pána Kolcuna nám ukázala miesta, ktoré by sme si pri tradičnej prechádzke mestom ani nevšimli. Záverečný koncert Slovenskej filharmónie v Dome umenia nás vniesol do sveta vážnej hudby. Vypočuli sme si diela F. Schuberta, R. Schumanna a A. Dvořáka. Samozrejme, prehliadka Košíc by nebola úplná bez posedenia pri zrekonštruovanej hrajúcej fontáne v centre mesta.

ZUŠ J. Potočára reprezentovali na FMKT komorné telesá:

Komorné zoskupenie Primo:

Petra Holková (husle), Anastasija Zherdieva (husle),Veronika Homolová (husle), Samuel Weglorz (kontrabas) a Emília Husáková (klavír).

Komorné zoskupenie Secondo:

Gréta Orsághová (husle), Eliška Urbánková (husle), Sofia Fiedor (husle), Mgr. art. Juraj Marjak            (kontrabas) a Emília Husáková (klavír).

Husľové duo:

Timea Jakubcová  (husle), Eliška Urbánková (husle) a Emília Husáková  (klavír).

Naši súťažiaci získali v kategórii A2 Komorné zoskupenie Primo bronzové pásmo, Komorné zoskupenie Secondo zlaté pásmo a Cenu poroty a v kategórii A3 Husľové duo strieborné pásmo.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria: FESTIVAL MALÝCH KOMORNÝCH TELIES KOŠICE 2024