Spevácka súťaž Pavla Kršku v Žiline

18.05.2024 22:32

Dňa 10. mája 2024 sa konal v ZUŠ Ferka Špániho v Žiline 2. ročník Speváckej súťaže Pavla Kršku. Do súťaže sa zapojili pod vedením p.uč. Petry Bírovej a p.uč. Martina Kozu aj naši šiesti žiaci.

V 1. kategórii našu školu úspešne reprezentovala Natália Rebrošová (ZLATÉ pásmo) a Ján Jurášek (BRONZOVÉ pásmo), v 2. kategórii Simona Mária Gulčíková, Vanesa Prachniarová (obe získali STRIEBORNÉ pásmo) a Alica Halušková (BRONZOVÉ pásmo). V 3. kategórii si BRONZOVÉ pásmo vyspievala Zuzana Golisová. Na klavíri im piesne korepetoval p.uč. Martin Koza a p.uč.Tomáš Vrškový. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a blahoželáme im k dosiahnutým úspechom.

 

Fotogaléria: Spevácka súťaž Pavla Kršku v Žiline