11.ročník "Klobucké husličky"

09.05.2024 22:41

Dňa 26. apríla 2024 sa vo Valašských Kloboukoch uskutočnil 11.ročník "Klobucké husličky".

ZUŠ J. Potočára Čadca reprezentovali žiaci z triedy Mgr. I.Vraželovej, DiS.art. a Mgr.art. J. Marjaka. Veľká Vďaka patrí p.uč. Mgr. S. Pištekovej za klavírny sprievod.

Žiakom srdečne GRATULIJEME k úspechom a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

Nina Kamenišťáková - ZLATÉ PÁSMO

Karin Vraželová - ZLATÉ PÁSMO

Tomáš Buška - STRIEBORNÉ PÁSMO

Ema Kolenová - BRONZOVÉ PÁSMO

Lenka Strýčková - BRONZOVÉ PÁSMO

Gratulujeme :-)

I.V.

 

Fotogaléria: 11.ročník "Klobucké husličky"