Absolventský koncert 25.mája 2016

26.05.2016 10:17

Koncert absolventov 1. stupňa štúdia ZUŠ, ktorý sa konal 25. mája 2016 (streda) o 17:00 hod. v koncertnej sále našej ZUŠ priniesol radosť nielen rodičom absolventov, ale i pedagógom, ktorí absolventov priviedli až do ôsmeho ročníka štúdia. Tešíme sa, že program mal veľkú odozvu u publika a želáme mladým umelcom, aby úspešne kráčali životom nielen po umeleckej dráhe, ale aby sa im darilo vo všetkých oblastiach života človeka dnešnej rýchlej doby. Ďakujeme za prípravu koncertu včetkým pedagógom i nepedagogickým zamestnancom.