Aktualita 1.marca 2021 (pondelok)

26.02.2021 21:49
Aktualita 1.marca 2021 (pondelok)

Vážení rodičia, milí žiaci, 

vyučovanie v našej ZUŠ v hlavnej budove a v elokovanom pracovisku Raková  naďalej pokračuje od pondelka 1.3.2021 pre žiakov individuálneho štúdia ZUŠ (okrem predmetu spev a hra na dychové hudobné nástroje), ktorí sú na prvom stupni základných škôl. Podmienky vyučovania v  ZUŠ sú také isté ako pre základné školy. 

Dovoľujeme si zverejniť upravené čestné vyhlásenie pre rodičov o bezinfekčnosti, v ktorom nevyžadujeme vyhotovovať kópie negatívnych výsledkov, pretože na takúto činnosť nemáme oprávnenie, klik: príl 8a Čest vyhl a súhl so sprac údajov úprava 8.2.2021.docx 

Od pondelka vám budú tlačivá k dispozícii vytlačené aj v škole. Triedni učitelia vás budú informovať o ďalších podrobnostiach. Tešíme sa na stretnutie v škole.

Opätovne ďakujeme všetkým  rodičom a zákonným zástupcom, ktorí podporili našu ďalšiu existenciu úhradou školného za prvý polrok 2020-2021.

Vedenie a pedagogický zbor ZUŠ J. Potočára v Čadci.