Beskydská heligonka v Ostravici

21.06.2023 21:27

V sobotu 17.6.2023 sa žiaci z triedy p. uč. Mgr. Miroslava Hrtúsa zúčastnili súťažnej prehliadky heligonkárov Beskydská heligonka v Ostravici (ČR). V kategórii "Juniori mladší" (do 12 rokov) porota udelila 3. miesto a cenu starostky obce Miroslave Heglasíkovej (1. roč.) a 1. miesto spolu s celkovým víťazstvom Alici Dolečkovej (6. roč.). V kategórii "Juniori starší (13-18 rokov)" získala Karolína Šušková (4. roč. oblig.) cenu starostky obce.

Srdečne blahoželáme.

 

Fotogaléria: Beskydská heligonka v Ostravici