Účasť žiakov našej ZUŠ na 15. ročníku súťažnej prehliadky mladých spevákov vo Vrútkach

06.05.2016 13:07

Účasť žiakov našej ZUŠ na 15. ročníku súťažnej prehliadky mladých spevákov vo Vrútkach

     V stredu 4. mája 2016 sa šesť žiakov našej ZUŠ zúčastnilo pätnásteho ročníka súťažnej prehliadky mladých spevákov, ktorá sa každoročne koná v Základnej umeleckej škole Frica Kafendu vo Vrútkach. Našu školu tu vzorne reprezentovali žiaci: Sára Bégerová z triedy p. uč. Gavlasovej, Katarína Ďurniková, Adam Haluška a František Jaroš z triedy p. uč. Bírovej, Lucia Kajánková z triedy p. uč. Bégerovej a žiak p. uč. Hutyrovej, Filip Surovec.

     V prvej kategórii si 3. miesto vyspievala Katka Ďurniková a v druhej kategórii sa na 2. mieste umiestnil Filip Surovec a na 3. mieste Adam Haluška. Srdečne blahoželáme.