CELOSLOVENSKÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ PETRA DVORSKÉHO V KOŠICIACH

18.05.2018 09:25

V dňoch od 9. do 11. mája 2018 sa p. uč. Alena Gavlasová, p. uč. Petra Bírová a ich šikovné žiačky Paloma Slobodová, Stanislava Trlíková, Júlia UrbaníkováKatarína Ďurniková zúčastnili 7. ročníka celoslovenskej súťaže Petra Dvorského v sólovom speve, ktorá sa konala 10.mája 2018 v Košiciach. Počas celého dňa tam súťažilo spolu 104 detí navštevujúcich hodiny spevu v rôznych kútoch Slovenska. Zo súťaže sme si odniesli pekné ocenenia: v 1. kategórii sa v bronzovom pásme umiestnila Julka Urbaníková a v striebornom pásme Palomka Slobodová. Stanka Trlíková a Katka Ďurniková získali krásne strieborné pásma v druhej kategórii. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a p. uč. Lucii Ščurikovej ďakujeme za korepetíciu a jej príjemnú spoločnosť.