Deň učiteľov 2024 – ocenenia Mestský úrad Čadca

01.04.2024 22:20

Deň učiteľov 2024 – Mestský úrad Čadca

27. marca 2024 sa pri príležitosti Dňa učiteľov udeľovali na Mestskom úrade v Čadci ocenenia pre učiteľov, ktorí svojmu povolaniu venujú dlhé roky a vzdelávaním, výchovou prispievajú k rozvoju osobnosti detí a mládeže v našom meste. Z rúk zástupcov primátora mesta Čadca RNDr. Anny Belousovovej a PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., RSc. si prevzali ocenenie aj učitelia ZUŠ Jozefa Potočára, a to Mgr. Adriana Jarabicová, Mgr. Alena Lehotská a Mgr. Juliana Weglorzová, Dis. art.. O program k tomuto významnému sviatku sa postarali žiaci a pedagógovia našej ZUŠ.

 

Fotogaléria: Deň učiteľov 2024 – ocenenia Mestský úrad Čadca