Dištančné vyučovanie od 29.11.2021

26.11.2021 21:06
Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe rozhodnutia ministra školstva z 25.11.2021 je prerušené prezenčné vyučovanie v ZUŠ s účinnosťou od 29.11.2021Vyučovanie prechádza na dištančnú formu, ktorú budú realizovať učitelia po dohode so žiakmi a ich rodičmi.
Ďakujeme za pochopenie.
V prípade dištančného vyučovania si nájde žiak svoj predmet a kontakt na učiteľa:
(dištančné vyučovanie)