Druhý CORONAkoncert - november 2020

27.11.2020 00:07

Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom, ktorí pomáhali pri zrode nášho prvého žiackeho coronakoncertu, koncertu na diaľku. Prosím pozrite 

Žiacky CORONAkoncert II. - november 2020