Druhý Vianočný koncert v ZUŠ 20.12.2017

20.12.2017 22:52

Pôsobivá atmosféra Vianočného koncertu našich žiakov v koncertnej sále ZUŠ 20.12.2017 zanechal výnimočný pocit rodinnej atmosféry Vianoc, ktorú nám pripravili učitelia hudobného a literárnodramatického odboru našej ZUŠ.  Ďakujeme za výborné umelecké výkony žiakov, príkladnú korepetíciu učiteľov a výbornú organizáciu koncertu.