Exkurzia v Kysuckej knižnici

04.05.2017 13:02

            Dňa 27.4. 2017 sme sa zúčastnili školskej vzdelávacej exkurzie v Kysuckej knižnici. Zvolili sme inú formu vyučovania hudobnej náuky, ktorá bola pre žiakov obohacujúca, a podľa ich vyjadrení aj pútavá a zaujímavá.

            Témou prednášky bolo hudobné obdobie  z dejín hudby – romantizmus. Prednášajúca nám postupne predstavila toto obdobie porovnaním s obdobím klasicizmu. Oboznámila deti s hudobnými nástrojmi, hudobnými formami a jednotlivými hudobnými skladateľmi formou názorných ukážok (vizuálnych aj sluchových náčuvov). Deti sa zapájali do dialógu s prednášajúcou, ktorá im pútavým spôsobom zo života skladateľov spestrila už poznané vedomosti z tohto hudobného obdobia.