Festival komornej hudby Čadca 2022

10.06.2022 09:53

Festival komornej hudby Čadca 2022 je nesúťažnou prehliadkou komornej hudby žiakov základných umeleckých škôl. Festival organizuje každoročne ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci od roku 2004 v spolupráci s Domom kultúry v Čadci a pod záštitou primátora mesta Čadca, ktorý udeľuje hlavnú festivalovú cenu. Festival komornej hudby Čadca 2022 ukončil svoju štvordňovú púť záverečným koncertom v Dome kultúry v Čadci 9.6.2022 o 16:30 hod. FKH Čadca 2022 sa zúčastnilo 328 účastníkov v 70-tich komorných zoskupeniach z 37 ZUŠ Slovenska a Českej republiky.

Hlavnú festivalovú cenu primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru si odniesol Husľový  súbor ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh festivalu.