FKH Čadca 2017 štvorručná hra na klavíri

06.06.2017 07:44

Prvý deň nášho festivalu - pondelok už tradične patrí 4-ručnej hre na klavíri. Festivalová rada v zložení doc. Cáhová Eva, Mgr. art. Michael Berki a Mgr. art. Lucia Ščuriková mala možnosť spolu s divákmi vypočuť si 19 kvalitných zoskupení. Náš obdiv a uznanie si zaslúžia všetci účinkujúci a ich pedagógovia. Festivalová rada udelila zoskupeniam ocenenia (viď. príloha FKH 2017 - Ocenenia 4-ručnej hry na klavíri.pdf (25,8 kB) ) a Cenu festivalovej rady s účasťou na záverečnom koncerte ktorú získali Michaela Holá a Klára Holešová zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline pod pedagogickým vedením p. uč. K. Šalagovej. Všetkým srdečne blahoželáme.