FKH ČADCA 2018 - záverečný koncert 7.6.2018

09.06.2018 13:37

Festival komornej hudby Čadca 2018

Koncert laureátov Festivalu komornej hudby Čadca 2018 vo štvrtok 7.6.2018 v Dome kultúry Čadca o 16:30 hod. privítal zástupcov 30 ZUŠ, 82 komorných zoskupení, 252 žiakov, 76 učiteľov zo Slovenska a Českej republiky zúčastnených na festivale. Festival sa konal 4.-7. júna 2018 a organizovalo ho 45 pedagógov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci, ktorej zriaďovateľom je mesto Čadca. Festival sa konal pod záštitou primátora mesta Čadca Milana Guru, ktorý venoval hlavnú cenu festivalu pre komorné zoskupenie za interpretáciu hudobného diela na festivale, ktorú získalo duo Matúš Kavalek a Adam Serafin zo ZUŠ J. Potočára v Čadci pod pedagogickým vedením p. uč. J. Weglorzovej a p. uč. R. Weisháb. Viac ako 160 diel majstrov svetovej klasickej i populárnej hudby zanechalo v cca 1.000 návštevníkoch festivalu nezabudnuteľné hudobné zážitky. Poďakovanie patrí popri zamestnancoch ZUŠ J. Potočára aj zamestnancom Domu kultúry Čadca za vytvorenie podmienok na zorganizovanie festivalu a zamestnancom MsÚ Čadca za pomoc pri príprave a realizácii festivalu.

18 FKH Záverečné ceny 2018 komplet.pdf (272,2 kB)