Forma detskej figurálnej kompozície a základy jednobodovej perspektívy v našej ZUŠ

31.10.2017 22:36

Začiatok šk. roka 2017/2018 sa v našom ateliéri výtvarného odboru rozbehol krátkou spomienkou na letné zážitky formou detskej figurálnej kompozície. Zobrazené postavičky pri mladších žiakoch vynikli hravou spontánnosťou. Kultivovaným realizmom sa prejavila tvorba žiakov starších. Výsledkom bola výstava výtvarných prác v priestoroch nasej školy.

Študijná kresba je základom pre každú umeleckú činnosť. Realistické stvárnenie predmetov v zátiší niektorí naši žiaci doplnili o kompozičné riešenia plochy v pozadí. Ini, najmä z radov mladších žiakov, oproti šedým tónom ceruzy uprednostnili radšej sebavyjadrujucu expresívnu maľbu. Od štúdie reality sme prešli do sveta fantázie plynulo. Bábky zo zátišia ožili a deti vstúpili do sveta rozprávky spolu s nimi. Výsledkom boli očarujúce dielka ilustrujúce známu rozprávku O červenej čiapočke. Hlavné postavy sú vytvorené často netypicky, v náznaku. Deti sa snažíme vo výtvarnej činnosti viesť nielen k pozorovaniu skutočnosti, ale najmä k samostatnému uvažovaniu nad námetom, k tvoreniu nových riešení.

S perspektívou sa stretáme v bežnom živote okolo seba každodenne. Vytvorením priestoru vlastnej ulice, parku či fantazijnej záhrady pomocou jednoduchých zobrazovacích metód deti pochopili základy jednobodovej perspektívy. Na jednotlivých častiach dielka si potom mnohí vyskúšali miešanie a tvorbu odtieňov rôznych farieb. Naučili sa zadefinovať teplé a studené valéry.