FULLSTAR – spevácka súťaž v Ružomberku

22.03.2017 12:47

Dňa  21. marca 2017 sa konala v Ružomberku súťaž v speve populárnych piesní  s názvom Fullstar.  Tejto súťaže sa zúčastnili so svojimi pedagógmi aj naši traja žiaci – František Jaroš, Anetta Masaryková Linda Kováčiková. Ferko Jaroš si zo súťaže odniesol v rámci 2. kategórie strieborné pásmo a Linda Kováčiková sa umiestnila v 4. kategórii v bronzovom pásme. Anetka dostala od poroty čestné uznanie. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a k dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.