Gelnický kľúč 2016

02.06.2016 08:30

Dňa 27. mája 2016 sa v Gelnici uskutočnil súťažný Festival komornej hudby „Gelnický kľúč 2016“. Festival s dlhoročnou tradíciou propaguje komorné diela klasickej i súčasnej hudby.

            Podujatia sa zúčastnili husľové trio v zložení Tatiana Dipčárová, Rastislav Kaličák, Timea Jakubcová z triedy Juliany Weglorzovej a Ondreja Priehodu a kvarteto zobcových fláut v zložení Kristína Krellová, Vanesa Kučáková, Vanessa Hošovská a Viktória Padyšáková z tried Juliany Weglorzovej a Kláry Kullovej.

            Z festivalu si odniesli krásne strieborné pásma. Odmenou im bola návšteva historického mesta Košice, kde strávili nádherný deň plný poznávania a atrakcií.