Hudobný večer triedy J. Weglorzovej 7.12.2017

14.12.2017 22:46

7. decembra 2017 rozozneli struny husličiek v koncertnej sále ZUŠ J. Potočára žiaci z triedy Juliany Weglorzovej. Deti sa predstavili najskôr v sólovej hre, v druhej časti koncertu v komornej hre. Výsledkom hudobného večera bol úsmev v tvárach rodičov i ich ratolestí. Koncert sa niesol v predvianočnom duchu, na záver boli všetci ocenení darčekom. Poďakovanie patrí korepetítorke Monike Fučkovej a kolegovi Vladovi Adámkovi, ktorý koncert fotografoval.