Husľová ONLINE súťaž Akadémia umení Banská Bystrica

30.11.2020 10:12

Akadémia umení v Banskej Bystrici, katedra orchestrálnych nástrojov pripravila pre mladé talenty husľovú súťaž, ktorá sa v čase pandémie COVID 19 uskutoční online. Zastúpenie v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži bude mať aj ZUŠ J. Potočára Čadca vďaka talentovaným žiakom zo sláčikového oddelenia. Podmienkou online súťaže bolo zverejnenie vidonahrávok žiakov na You tube a zaslanie linku medzinárodnej porote. Koordinátorom súťaže v našej škole je p. uč. Juliana Weglorzová, ktorá za pomoci rodičov a kolegov pripravila video nahrávky skladieb. Videonahrávky kolegovia z výtvarného odboru a literárno-dramatického odboru spracovali do formy, ktorá sa vyžaduje na zverejnenie na You tube a odkazy boli zaslané vyhlasovateľovi súťaže. Držíme našim žiačkam Palome, Sofii, Eliške a Timei palce a želáme úspešnú reprezentáciu mesta Čadca v medzinárodnej konkurencii. 

Pozrite si súťažné vystúpenia:

youtu.be/IbHxTeNksuE - Paloma

youtu.be/bTI_wZrMS8Y - Sofia

youtu.be/SN7bWuMZW48 - Eliška

youtu.be/zBBuRPmAWS4 - Timea