Husľová súťaž Ferka Špániho v Žiline

14.03.2024 12:21

Dňa 12. marca 2024 sa žiaci z triedy Mgr. Ivany Vraželovej, DiS.art. zúčastnili Husľovej súťaže Ferka Špániho v Žiline, kde úspešne reprezentovali našu ZUŠ J.Potočára v Čadci.

Nina Kamenišťáková - zlaté pásmo

Karin Vraželová - zlaté pásmo

Tomáš Buška - strieborné pásmo

Tamara Golisová - strieborné pásmo

Na klavíri ich sprevádzala Mgr. Zuzana Golisová.

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Fotogaléria: Husľová súťaž Ferka Špániho v Žiline