Husľová súťaž Rudolfa Orzsága v Kremnici

09.04.2024 21:49

Husľová súťaž Rudolfa Orzsága v Kremnici

5. apríla 2024 sa v ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici konal už 14. ročník husľovej súťaže Rudolfa Orzsága. Členmi poroty bol husľový virtuóz Peter Michalica (rodák z Kremnice), prof. MgA. František Novotný a Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD. ZUŠ Jozefa Potočára reprezentovala vo 4. kategórii Eliška Urbánková z triedy Juliany Weglorzovej. Za vynikajúci interpretačný výkon získala zlaté pásmo. Veľké poďakovanie patrí Richardovi Barešovi, ktorý Elišku sprevádzal na klavíri.

 

Fotogaléria: Husľová súťaž Rudolfa Orzsága v Kremnici