Informácia k otváraniu škôl od 1.6.2020

29.05.2020 22:20

Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu  k otváraniu škôl od 1.6.2020

klik: https://www.mestocadca.sk/koronavirus/2020/opatrenia-prijate-v-reakcii-na-koronavirus-sa-budu-postupne-uvolnovat.html

Výpis s www. stránky mesta Čadca:

V súvislosti s postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení 26.5.2020 zasadol krízový štáb mesta Čadca a prijal nasledovné opatrenie týkajúce sa škôl: 

Mesto Čadca otvorí všetky materské, základné školy, školské kluby, jedálne vo svojej pôsobnosti. Od 1. júna otvárame všetky materské školy, základné školy ročník 1 – 5 a školské kluby za špecifických podmienok. ZUŠ a CVČ ostávajú naďalej zatvorené a ich činnosť je pozastavená do odvolania. Krízový štáb ďalej neodporúča otvorenie základných škôl počas prázdnin na území mesta.