Interpretačné kurzy HUSLE 9.3.2024

13.03.2024 22:30

Husľové interpretačné kurzy a metodika husľovej hry

Lektorka: Mgr. art. Zuzana Guttenová  ArtD.

( Konzervatórium Žilina)

Koncertná sála ZUŠ J. Potočára Čadca

9. marec 2024, 9:30 hod.

Fotogaléria: Interpretačné kurzy HUSLE 9.3.2024