Interpretačné kurzy klavír 16.2.2024

13.03.2024 22:04

Dňa 16. februára 2024 sa v našej ZUŠ J. Potočára v Čadci konali tradičné klavírne kurzy, primárne pre žiakov našej školy. Tento rok pod vedením MgA. Jany Vondráčkovej, Ph.D. z Fakulty umění,Katedry klávesových nástrojů Ostravskej univerzity. Ďakujeme jej za neopakovateľné umelecké zážitky, ktoré nám venovala počas svojho sólového koncertu, kde zazneli diela:

Sonáta f moll op. 57 "Appassionata" od L. van Beethovena

Scherzo h moll op. 20  a Balada g moll op. 23.  od F. Chopina.

Ďakujeme jej za čas, ktorý venovala našim žiakom počas otvorených hodín, kde mohli načerpať nové informácie k lepšiemu používaniu svojho hracieho aparátu, či umeleckého vnímania.

V neposlednom rade patrí veľká vďaka vedeniu našej školy, ktoré podporuje akékoľvek aktivity podporujúce rozvoj žiakov a ich pedagógov.

Zúčastnení žiaci sú z klavírnych tried pedagógov:

 Mgr. Moniky Michaliskovej, DiS.art.

 Richarda Bareša, DiS. art.

 Mgr. art. Michala Pavlíka

 

Fotogaléria: Interpretačné kurzy klavír 14.2.2024