Jarný hudobný pozdrav triedy p.uč. P. Bírovej

03.05.2021 09:12

Jarný hudobný pozdrav triedy p.uč. P. Bírovej spracovala p. učiteľka v spolupráci so žiakmi a rodičmi pre potešenie nás všetkých. Ďakujeme.

KLIK video: Jarný hudobný pozdrav triedy p.uč. P. Bírovej