Jarný žiacky koncert 25.3.2019

21.03.2019 12:44

Jarný koncert ZUŠ J. Potočára v Čadci

25. marec 2019, 17:00

Konečne lúče slniečka prenikli aj cez okná našej umeleckej školy,  tak marcový koncert dostal názov „JARNÝ“. Zazneli výkony žiakov speváckeho i husľového oddelenia, no vypočuli sme si  aj skladby na akordeóne, klavíri a gitare. Pestrosťou skladieb si  poslucháči odniesli pekné umelecké zážitky. Pedagógovia v tomto období pripravujú svojich žiakov na rôzne súťaže, napr. celoslovenskú spevácku súťaž „Vokálna jar“,  celoslovenskú interpretačnú súťaž „ Scheiderova Trnava“. Žiakom, ktorí podali vynikajúce výkony na tomto koncerte a budú školu reprezentovať na spomínaných súťažiach prajeme veľa úspechov! Všetkých Vás pozývame na ďalšie podujatia, pripravované našou školou.

Fotogaléria: Jarný žiacky koncert 25.3.2019