Klavírne kurzy pre našich žiakov

08.03.2023 15:44

24. februára 2023 sa uskutočnili v koncertnej sále ZUŠ J. Potočára v Čadci interpretačné kurzy pod vedením PaedDr. Márie Pohůnkovej, bývalej dlhoročnej pedagogičky Konzervatória v Žiline.

Žiaci mali možnosť konzultovať naštudovaný repertoár a vďaka cenným radám posúvať sa vpred na svojej ceste štúdia klavírnej hry. 

Veľká vďaka patrí pedagógom klavírnej hry. 

Richard Bareš, Zuzana Golisová, Martin Koza, Monika Michalisková, Mária Škorvánková. 

 

Fotogaléria: Klavírne kurzy pre našich žiakov