Klavírne úspechy našich žiakov v Žiline a Martine

09.04.2024 10:02

Klavírne úspechy našich žiakov

Dňa 21.marca 2024 sa uskutočnil 27. ročník Regionálnej klavírnej súťažnej prehliadky v ZUŠ v Martine. ZUŠ J. Potočára v Čadci reprezentovali žiačky Sofia Vrúbelová a Natália Naštická z triedy p. uč. Moniky Michaliskovej. Sofinke gratulujeme k zlatému pásmu a Natálke k bronzovému pásmu. Pamätná fotka s predsedkyňou poroty Mgr. art. Darinou Andrejkovou im bude sprítomňovať daný deň strávený v Martine i po mnohých rokoch.  

O pár dní neskôr, konkrétne 26.3. 2024 prebiehal 26. ročník súťažnej prehliadky, pod názvom Hráme v tíme v priestoroch ZUŠ Ferka Špániho v Žiline. Našu školu reprezentovalo klavírne duo Sofia Vrúbelová a Mariannka Škorvánková z triedy p. uč. Moniky Michaliskovej. Odniesli si okrem nezabudnuteľných zážitkov i bronzové pásmo. 

Na rozlúčkovej fotke sú prítomní porotcovia, predseda: Mgr. art. Michael Berki, ArtD., 

členovia poroty: Mgr. Mária Malíková, Bc. Miroslav Vantech

Ďakujeme ZUŠ J. Potočára a rodičom za podporu.

Pani učiteľke ďakujeme za vzornú prípravu a žiačkam blahoželáme k úspešnej reprezentácii našej školy a mesta.

 

Fotogaléria: Klavírne úspechy našich žiakov v Žiline a Martine