KLOBUCKÉ HUSLIČKY

28.05.2018 22:18

25. 05. 2018, Valašské Klobouky (ČR), husľová súťaž pre žiakov do 10 rokov

Ôsmy rok sa v Kultúrnom dome vo Valašských Kloboukoch konala súťaž v hre na husliach pre žiakov do 10 rokov „Klobucké husličky“. Cieľom podujatia je podporiť žiakov v hre na tomto náročnom hudobnom nástroji. V priateľskej muzikantskej atmosfére odznievali skladby huslistov už od veku 5 rokov. O šikovnosti našich žiakov svedčia ich umiestnenia:

MATÚŠ KAVALEK          (p. uč. I. Kubiš)                                  zlaté pásmo, laureát súťaže

MÁRIA KAVALEKOVÁ  (p. uč. I. Kubiš)                                  zlaté pásmo

PALOMA SLOBODOVÁ  (p. uč. J. Weglorzová)                        zlaté pásmo

ELIŠKA URBÁNKOVÁ    (p. uč. J. Weglorzová)                        zlaté pásmo

SOFIA FIEDOR                  (p. uč. J. Weglorzová)                        strieborné pásmo

PETRA HOLKOVÁ           (p. uč. J. Weglorzová)                        bronzové pásmo

Za korepetíciu ďakujeme MGR. MONIKE FUČKOVEJ, DIS. ART.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme !