KONCERT V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŽAREC v Čadci

26.10.2017 10:01

Dňa 25.októbra 2017 sa v rámci mesiaca úcty k starším konalo v čadčianskom Centre sociálnych služieb na sídlisku Žarec kultúrne podujatie, do ktorého sa zapojili aj žiaci našej školy. Spolu so svojimi pedagógmi si pripravili veľmi pekné hudobné a literárno-dramatické vystúpenia, ktorými potešili nejedno srdiečko našich najstarších rodákov i tých, ktorí sa o nich v centre starajú.

O spokojnosti a radosti všetkých zúčastnených svedčil nielen dlhotrvajúci úprimný potlesk po každom vystúpení, ale aj ich úsmev v tvári a pekná spevavá bodka v závere koncertu, pri ktorej si klienti i pracovníci centra zaspievali s našimi žiakmi viaceré krásne slovenské ľudové piesne.