Koncert žiakov ZUŠ pre seniorov

17.03.2016 22:27

Dňa 16.3.2016 sme v ZUŠ J. Potočára privítali  starších spoluobčanov mesta Čadca. Po mnohoročnom účinkovaní pedagógov a žiakov ZUŠ pri rôznych príležitostiach v Domovoch sociálnych služieb sme sa rozhodli privítať ich aj v našej koncertnej sále a vzdať im úctu nielen v októbri – Mesiaci úcty k starším.

„Veď oni nás vychovali, dali nám krídla a ďalej nám odovzdávajú to vzácne posolstvo života“.