Koncerty pre deti k MDD

02.06.2017 09:39

      Pri príležitosti sviatku našich detí sa 1. júna v ZUŠ J. Potočára konali výchovné koncerty pre žiakov 1. a 2. ročníkov základných škôl. Učitelia spolu so svojimi zverencami prichystali zaujímavé, a tiež poučné príbehy o hudobných nástrojoch. Veľkú pozornosť vzbudili aj hudobné nástroje, ktoré sa v súčasnosti v ZUŠ J. Potočára žiaľ nevyučujú. Poprepletané scénkami literárno-dramatického odboru vytvorili súvislý tematický celok, v závere ktorého si všetci zaspievali známu spoločnú pieseň „Keď si šťastný“.

Výchovný koncert pripravili LDO - Lenka Bytčanková, HO – Alena Lehotská, Ondrej Priehoda, Radka Weisháb, Roman Špilák, Antónia Gráfová a Juliana Weglorzová. Skladbami prispeli aj žiaci z tried Mariana Lehotského, Michala Pavlíka, Blanky Štrbovej a Romana Capeka.