Koncerty pre deti materských škôl

25.05.2016 09:35

Dňa 18.5.2016 v dopoludňajších hodinách pripravili mladší žiaci ZUŠ výchovné koncerty pre deti z MŠ Hurbanovej a MŠ SNP. Hravou formou predstavili  hudobné nástroje, rozprávali o zvukoch, ktoré nás obklopujú.

Cieľom našich výchovných koncertov je aktivizovať emocionálnu inteligenciu detí už v predškolskom veku a oboznámiť ich s prácou v ZUŠ. Prostredníctvom interakcie a zapojenia sa do hudobných činností majú deti materských škôl príležitosť dospieť k sebapoznaniu a možno i objaviť v sebe nadanie pre umelecké činnosti. Návštevou našej koncertnej sály spoznajú tiež prostredie, v ktorom svoj dar talentu môžu rozvíjať.