Letná škola pre našich malých výtvarníkov

15.06.2021 13:45

Pozdravujeme všetkých našich výtvarníkov!

V mesiaci júl vás srdečne pozývame do Letnej školy výtvarníkov. Počas letnej školy budeme spoločne tvoriť v priestoroch nášho výtvarného ateliéru i v plenéri školskej záhrady. Nachystané sú pre vás rôzne umelecké aktivity, maľba na stojanoch, rôzne hravé činnosti a všelijaké zaujímavé témy.

Účasť v letnej škole je dobrovoľná, no treba sa na ňu včas nahlásiť. Vyberte si, prosím, jeden termín, kedy by ste sa chceli zúčastniť:

6. - 9. 7. 2021 

I. skupina 9:00 - 12:00

II. skupina 13:00 - 16:00

12. - 16. 7. 2021

III. skupina 9:00 - 12:00

IV. skupina 13:00 - 16:00

Výber termínu poprosíme nahlásiť v našom výtvarnom ateliéri v ZUŠ JP.

Tešíme sa na vás!

Vaše pani učiteľky Danka a Magdalénka