Malý koncert na diaľku triedy p. uč. O. Hollmannovej

15.12.2020 13:13

Ďakujeme žiakom, ich rodičom a priateľom, ktorí sa podieľali na príprave malého koncertu na diaľku. 

klik: youtu.be/pUfex7JJSeo