MDŽ v DDS Čadca Horelica

13.03.2017 12:33

Medzinárodný deň žien pre seniorov sa žiaci ZUŠ J. Potočára rozhodli spestriť svojím vystúpením v DSS Horelica. V programe vystúpili Ľudový súbor mladších žiakov pod vedením J. Weglorzovej, Ľudová hudba Tischlerovci z triedy I . Kubiša, speváčky z triedy j. Hutyrovej a A. Gráfovej a heligonkári R. Capeka. Sprievodné slovo v podobe básní pripravili učiteľky z literárno-dramatického odboru. Piesne rozospievali nejedného diváka. Deti aj dôchodcovia mali z vystúpenia veľkú radosť.