Mikuláš v triede p. uč. J. Hutyrovej a p. uč. S. Kováčikovej 6.12.2017

08.12.2017 14:19

Dňa 06.12. 2017 sa konala Mikulášska triedna besiedka z tried p. uč. Júlie Hutyrovej  a p. uč. Slavomíry Kováčikovej. V úvode deti spoločne zaspievali „Milujeme Mikuláša“ za čo boli odmenení Mikulášskymi balíčkami. Naši malí umelci podali výborné individuálne i komorné výkony odprevádzané veľkým potleskom od rodičov a priateľov školy. Na záver deti spoločne popriali rodičom piesňou „Šťastné a veselé“ príjemné Vianočné sviatky. Osobitné poďakovanie patrí p. uč. Viere Sojčákovej za krásnu a profesionálnu korepetíciu. Prajeme rodičom veľa ďalších umeleckých zážitkov a deťom veľa síl do ďalšej umeleckej práce.