Mládežnícky orchester a filmová hudba

01.02.2024 19:28

FILMOVÁ HUDBA NA PÓDIU - KONCERT MLÁDEŽNÍCKEHO ORCHESTRA

            Spolupráca ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci a ZUŠ v Mošovciach potvrdila, že umenie spája ľudí. Tá začala aj vďaka dobrým vzťahom, ktoré vládnu medzi členmi Kysuckého komorného orchestra mesta Čadca (KKO), ktorého dlhoročnou členkou - violončelistkou je aj p. Nadežda Holenková, pedagogička ZUŠ v Mošovciach. Medzi jej žiakmi- violončelistami a huslistami z našej ZUŠ J. Potočára Čadca vzniklo tvorivé priateľstvo. Myšlienka spojiť žiakov týchto ZUŠ-iek vznikla počas spolupráce v projekte „Talent kvete na jaře“ s Moravskoslezskou sinfoniettou v roku 2023. Huslisti a violončelisti v tomto projekte  prejavili vysokú interpretačnú úroveň. Preto sa pedagógovia ZUŠ J. Potočára v Čadci rozhodli opätovne ich spojiť pre naštudovanie známych diel filmovej hudby. Pedagógovia literárno-dramatického odboru našej ZUŠ vytvorili ku koncertu divadelné vstupy, pán Marián Hanko z Domu kultúry v Čadci spracoval filmové ukážky k naštudovanej hudbe a vytvoril pútavú videoprojekciu.V rámci jedného predstavenia sa tak podarilo spojiť orchestrálnu hudbu, pútavé filmové ukážky a zábavné divadelné vstupy.

            Koncertu nášho telesa vo Vrútkach 26. januára 2024 predchádzali koncerty v Mošovciach, v Martine, v Turčianskych Tepliciach, v Čadci a mladí hudobníci sa už teraz tešia na ďalšie spoločné projekty a hudobné zážitky.

Fotogaléria: Mládežnícky orchester a filmová hudba